Koordinatörlüklerimiz

Barış Pınarı Harekatı kapsamında bölgenin normalleştirilmesi için kamu yararına çalışmalar yürütülmesi amacıyla SUDKOM bünyesinde 7 koordinatörlük kurulmuştur.

  • Genel Koordinatör Yardımcısı Şahin ASLAN

  1. Güvenlik ve Sınır İşleri Koordinatörü: Ahmet OKUL

  2. Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Sosyal Projeler ve İnsani Yardımlar Koordinatörü: Mahmut SÖNMEZ

  3. Basın, Yayın ve İletişim Koordinatörü: İbrahim MADENLİ

  4. ARGE, Elektronik ve Bilişim Sistemler Koordinatörü: Coşkun GÜLTEPE

  • Genel Koordinatör Yardımcısı İsmail ÇETİNKAYA

  1. Planlama ve Proje Uygulama Koordinatörü: Yahya DOĞAN

  2. Yerel Yönetimler ve Destek Hizmetleri Koordinatörü: Salih ELMAS

  3. İdari ve Mali Koordinatörü: Serkan ELMAS